Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Nowe przewowody OPGW

Szanowani Państwo,

generalny wykonawca inwestycji, w lutym bieżącego roku, zrealizował wymianę przewodu odgromowego na części istniejącej linii Glinki-Recław 220kV. Nowe przewody skojarzone z włóknami światłowodowymi wykonane są w technologii OPGW (ang. Optical Ground Wire). Długość wymienionego odcinka to blisko 14 km, od stanowiska 1. do stanowiska 119.

Obecnie długość przewodu OPGW na nowej i istniejącej linii inwestycji Glinki-Recław 220kV wynosi 99,5% całego traktu optycznego, czyli w sumie blisko 45 km.

Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom linia będzie miała skuteczną łączności pomiędzy stacjami elektroenergetycznym oraz zyska dodatkowe funkcjonalności.

Życzenia Świąteczne

Życzymy Państwu pięknych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pełnego dobrej energii, spokoju i radości.

Wykonawca inwestycji Glinki-Recław

Aldesa Polska

Linia Glinki-Recław w obiektywie

Szanowni Państwo,

tak w kolorach jesiennych prezentuje się powstawała niedawno linia Glinki-Recław 220kV, a konkretnie jej fragment w gminie Stepnica.

Trwają wypłaty odszkodowań

Szanowani Państwo

Pragniemy poinformować, że wykonawca inwestycji linii Glinki – Recław, prowadzi działania związane z szacowaniem szkód powstałych podczas budowy i wypłatą odszkodowań.

Aldesa Nowa Energia, aby ułatwić i przyspieszyć proces rozliczeń odszkodowań, już w kwietniu br. z własnej inicjatywy, rozpoczęła w tej sprawie korespondencję z właścicielami lub dzierżawcami działek. Przygotowane i wysłane zostały protokoły szacowania szkód wraz z propozycją wynagrodzeń, a wykonawca inwestycji rozpoczął sukcesywnie wypłacanie odszkodowań. Podpisanych zostało już 96% protokołów dla wszystkich nieruchomości.

Odszkodowania przysługują każdemu właścicielowi lub dzierżawcy (w przypadku działek należących do KOWR i RDOŚ), który poniósł straty z tytułu prowadzonych prac budowlanych.

Wszelką dokumentację związaną z odszkodowaniami prosimy wysyłać na adres: Projekt Budowa linii 220kV Glinki-Recław, ul. Portowa 9, 72-112 Stepnica. Zachęcamy także Państwa do zgłaszania ewentualnych pytań na adres mailowy glinki.reclaw@aldesa.pl

Aldesa Nowa Energia zamyka I etap inwestycji

Z końcem maja br. wykonawca projektu, Aldesa Nowa Energia, zakończył proces pozyskiwania wszystkich pozwoleń na budowę na terenie gmin Goleniów, Stepnica i Wolin. Na trasie linii postawiono już wszystkie planowane słupy oraz zamontowano przewody. W październiku 2018 r. inwestycja zostanie przekazana do częściowego odbioru. Cały projekt zostanie zakończony w IV kwartale 2018 r.  Uruchomienie linii będzie możliwe po zakończeniu rozbudowy stacji Recław.

Aktualności z inwestycji

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy prace w zakresie zawieszania przewodów roboczych, którymi docelowo na całej linii popłynie prąd. Obecnie trwają prace mające na celu montaż odstraszaczy dla ptaków. Projekt linii Glinki – Recław od początku uwzględniał tego typu zabezpieczenia. Ze względu na trasę przebiegu linii zostaną one zawieszone na całej jej długości. Mają one zapewnić bezpieczeństwo ptaków, które mogą pojawić się w pobliżu linii, jak i samych przewodów.

Nowy sprzęt do wozu bojowego strażaków z OSP Stepnica dzięki firmie Aldesa Polska

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że w ramach działań wynikających z naszej obecności i współpracy ze społecznością lokalną jednostka OSP w Stepnicy mogła wyposażyć jeden ze swoich wozów bojowych w nowy sprzęt. W jego skład weszły: listwy/belki oświetleniowe służące do oświetlenia miejsca zdarzenia w celu jego dodatkowego zabezpieczenia oraz radiostacja niezbędna do łączności radiowej. Mamy nadzieję, że zakup sfinansowany przez firmę Aldesa Polska będzie dobrze i długo służył strażakom.

O energii - od dziecka!

W dzisiejszych czasach świadome użytkowanie energii jest równie ważne, jak jej skuteczne dostarczanie. Stąd nasza wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy. Podczas spotkania rozmawialiśmy z dziećmi m.in. o sposobach na oszczędzanie energii. Relacja oraz zdjęcia z wizyty znajdują się pod linkiem.: https://www.sp.stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/1114_firma_aldesa. Zapraszamy do czytania!

Fundamenty i słupy na całej linii

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że na całej zakładanej trasie zakończyliśmy prace związane ze stawianiem fundamentów i słupów. Obecnie na inwestycji nadal trwają prace naciągowe (montaż przewodów). Będziemy na bieżąco informowali o dalszych postępach prac.

Zmiana adresu biura inwestycji

Szanowni Państwo,

informujemy, że biuro inwestycji zostaje przeniesione ze Szczecina i od 11 września br. działa w Stepnicy, na ul. Portowej 9. Od tego dnia przestają być także aktualne nasze szczecińskie telefony stacjonarne. Cały czas można się z nami kontaktować osobiście lub mailowo. Zapraszamy.

Po słupach – czas na przewody

1/4 przewodów została zamontowana w sierpniu na nowo powstałych słupach w gminie Stepnica. Dodatkowo na koniec miesiąca osiągnięto 70% zaawansowania montażu słupów i wykonano 80% założonych w projekcie fundamentów. W gminie Goleniów ukończono montaż wszystkich słupów budowanej linii.

Połowa słupów już stoi!

Ponad połowa z planowanych słupów nowej linii została już zmontowana na swoich stanowiskach. Najwięcej postawiono ich w gminie Stepnica – 39 sztuk. To 70% wszystkich słupów na odcinku przebiegającym przez tę gminę. Pozwoliło to wykonawcy inwestycji na rozpoczęcie w bieżącym miesiącu podwieszania na nich przewodów elektroenergetycznych. W sierpniu planowane jest zakończenie budowy słupów w gminie Goleniów.

O bezpieczeństwie - podczas Turnieju Strażackiego w Stepnicy

Było nam niezmiernie miło odpowiedzieć na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej i mieć swój udział w przeprowadzanym w czerwcu Turnieju Pożarniczym MDP jednostek OSP w gminie Stepnica. Młodzi uczestnicy wydarzenia otrzymali od firmy Aldesa upominki, m.in. opaski odblaskowe – przypominające o konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo.

           

Budowa linii w gminie Stepnica

Krok za krokiem w gminie Stepnica pojawiają się kolejne konstrukcje.

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem zdjęciami z montażu słupów pod nowo powstającą linię 220 kV Glinki - Recław.

Pierwsze słupy stanęły!

Z przyjemnością informujemy, że na terenie placu budowy w miejscowości Miłowo stanęły dwa pierwsze słupy pod nową linię 220 kV Glinki – Recław. Prowadzone są też dalsze prace fundamentowe pod kolejne konstrukcje. Prace posuwają się od strony Stepnicy w kierunku Wolina. Transport materiałów do budowy odbywa się drogami dojazdowymi w obszarze pasa technologicznego. Okoliczni mieszkańcy nie muszą obawiać się zwiększonego ruchu ani większych utrudnień. Gdyby jednak takie zdarzenia miały miejsce – z góry za nie przepraszamy. Przewidujemy, że kolejny etap prac – wieszanie przewodów na wybudowanych słupach, rozpocznie się w drugiej połowie maja br.

Zaktualizowany harmonogram prac

Szanowni Państwo,

w zakładce Harmonogram znajdziecie Państwo zaktualizowany plan prac na linii elektroenergetycznej Glinki-Recław. Informujemy także, że ma początku lutego planowane jest przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac w gminach Goleniów i Stepnica. W związku z tym jesteśmy w trakcie organizacji biura budowy, które będzie się mieścić w Stepnicy. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o postępach prac. Zapraszamy do kontaktu.

Na terenie gminy Goleniów ruszyły przygotowania do budowy pierwszego odcinka linii 220 kV Glinki – Recław

Zgodnie z założeniami projektu pierwsze prace przygotowawcze na terenie gminy obejmują wycinkę pojedynczych drzew i krzewów. Wszystkie działania i ich terminy ustalane są bezpośrednio z właścicielami nieruchomości. Działania przygotowawcze nie wiążą się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców gminy.

Pierwsze prace budowlane na linii ruszą wiosną 2017 r., a zakończenie działań montażowo-budowlanych będzie miało miejsce w październiku 2017 r. Zakończenie testu eksploatacyjnego i odbiór końcowy całej linii elektroenergetycznej Glinki – Recław planowane jest na październik 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za zapytania kierowane do nas poprzez skrzynkę mailową dostępną na naszej stronie. Informujemy, że dane dotyczące inwestycji „Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław” są aktualizowane na bieżąco zgodnie z rozwojem projektu. Zachęcamy Państwa do dalszego kontaktu.

O inwestycji - w folderze informacyjnym

Szanowni Państwo,

uczestnicząc w letnich wydarzeniach gminnych np. w Stepnicy czy Goleniowie na pewno zetkną się Państwo z informacjami na temat linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. Przy tej okazji przypominamy, że w punktach informacyjnych Urzędów Miast i Gmin, przez które przebiegać będzie linia, dostępne są foldery dotyczące inwestycji. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Srebrny listek CSR dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Srebrny Listek CSR Polityki, jaki został przyznany PSE - inwestorowi linii 220 kV Glinki - Recław, to uwiarygodnienie dotychczasowych prowadzonych przez Spółkę działań. Kapituła nagrody dostrzegła m.in.: wpisanie zasad zrównoważonego rozwoju do misji i strategii biznesowej, opracowanie i wdrażanie strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przyjętą strukturę do jej zarządzania, w tym wdrożenie w organizacji szeregu systemów zarządzania.

PSE znalazły się w gronie tych firm, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Spółki te opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe normy. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy. Dodatkowym istotnym elementem są najwyższe standardy zarządzania personelem. Gratulujemy!

3f1db60d3553f9-thumb-500.jpg

Żróło: wortal energetyczny Nowa energia

Nowy adres biura w Szczecinie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż biuro firmy Aldesa Nowa Energia, otwarte na potrzeby projektu „Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław” zostało przeniesione. Obecnie siedziba wykonawcy inwestycji znajduje się przy ul. Storrady Świętosławy 1. Biuro jest otwarte dla Państwa od poniedziałku do piątku. Serdecznie zapraszamy.

Etap formalno-prawny budowy linii 220 kV Glinki – Recław zakończony

Szanowni Państwo,

na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2016 roku rozpoczną się prace w terenie związane z budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. Inwestycja została wpisana do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin i  Stepnica. Aldesa Nowa Energia uzyskała też decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nabrała mocy prawnej wraz z końcem czerwca 2015  r.- Uchwalone w gminie Stepnica oraz Wolin Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego weszły w życie z końcem lipca 2015 r. Obecnie Wykonawca pozyskuje grunty od  właścicieli nieruchomości pod służebność przesyłu.

Zakończenie działań montażowo-budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie linii będzie miało miejsce w październiku 2017 r. Zakończenie testu eksploatacyjnego i odbiór końcowy linii elektroenergetycznej Glinki – Recław planowane jest na październik 2018 r.

Zaktualizowana lista pytań i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

w zakładce Materiały do pobrania znajdą Państwo zaktualizowaną listę pytań i odpowiedzi obejmującą zagadnienia związane z procedurą oddziaływania naszej inwestycji na środowisko. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.

Proces planistyczny inwestycji zakończony!

Informujemy, iż we wrześniu zakończył się proces planistyczny dla naszej inwestycji. Obejmował on uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Goleniów oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod budowę linii 220 kV Glinki – Recław w gminie Stepnica i Wolin.

Przyjęte akty otrzymały status ostatecznych i stanowią część dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dalszych prac zmierzających do realizacji inwestycji.

Energetyka w upale

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna: „natura wygrała z polską energetyką. Upały i susza spowodowały, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), operator systemu przesyłowego, po raz pierwszy od wielu lat zdecydowały o ograniczeniu dostaw prądu.” http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/887896,energetyka-czy-grozi-nam-blackout-z-powodu-upalow.html

Chociaż ograniczenia dotyczą największych przemysłowych odbiorców,  także indywidualni odbiorcy proszeni są o racjonalne korzystanie z energii elektrycznej w godzinach między 10 a 17. W wypowiedzi dla Głosu Szczecińskiego Mateusz Gościniak z Enei Operator mówi, że mieszkańcy województwa zachodnipomorskiego nie muszą jednak obawiać się powtórki z blackoutu.

przechwytywanie.jpg

Dni Stepnicy - wszystkie warunki, aby spotkanie było udane, zostały spełnione!

Wspaniała pogoda, atrakcyjne wydarzenia i liczni odwiedzający – wszystkie okoliczności sprzyjały, aby spotkać się na Dniach Stepnicy i owocnie porozmawiać o linii elektroenergetycznej. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność i zainteresowanie. Kolejny już raz mogliśmy przekazać Państwu aktualne informacje o naszej inwestycji, a także w miłej atmosferze porozmawiać i przeprowadzić tematyczne animacje dla dzieci. Zapraszamy do stałego kontaktu z nami – cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji.

na_www_11_07_2015.png

W lipcu widzimy się na Dniach Stepnicy

Tak jak i w zeszłym roku naszego punktu informacyjnego nie może zabraknąć na Dniach Stepnicy. 11 lipca od 12.00 do 17.00 będzie można na nim zapoznać się z materiałami informacyjnymi na temat linii Glinki – Recław i zadać pytania przedstawicielowi Wykonawcy projektu. Dla dzieci przygotowaliśmy animacje plastyczne – mali twórcy mogą liczyć także na gadżety i upominki. Zapraszamy!

O linii Glinki - Recław podczas Dni Wolina

Odwiedzający nasz punkt informacyjny w Wolinie nierzadko pamiętali o naszej obecności podczas ubiegłorocznej edycji wydarzenia. Dzięki stałej komunikacji, prowadzonej przez firmę Aldesa, budowa linii 220 kV Glinki – Recław jest przyjmowana przez mieszkanców gminy jako potrzebna regionowi inwestycja.

W naszym punkcie mogliśmy uaktualnić ich wiedzę dotyczącą jej obecnego etapu oraz przekazać zainteresowanym folder informacyjny. Jeszcze raz dziękujemy za tak liczną obecność zarówno dorosłych, jak i dzieci!

Kolejny punkt informacyjny działać będzie podczas Dni Stepnicy, 11 lipca.

wolin.png

Spotkanie w Goleniowie - za nami!

Pomimo niesprzyjającej aury zainteresowani budową linii 220 kV Glinki – Recław dotarli do naszego punktu informacyjnego działającego podczas Jarmarku świętojańskiego w Goleniowie.  Najczęściej pytano o to, czy dzięki nowej linii rzadsze będą awarie dotykające obszar województwa zachodniopomorskiego. Przypominamy, że jednym z celów planowanej inwestycji jest zabezpieczenie przed ponownym blackoutem.

Dzieci, które odwiedziły nasz punkt, przygotowały w nim wspaniałe prace dotyczące urządzeń elektrycznych. Z przyjemnością nagrodziliśmy je drobnymi upominkami. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami!

goleni_w.png

Punkt informacyjny Aldesy na Dniach Wolina

Podczas czerwcowych Dni Wolina czynny będzie punkt informacyjny firmy Aldesa, W sobotę (27.06) w wolińskim Amfiteatrze uczestnicy wydarzenia będą mieć okazję dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Reclaw. a także znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące inwestycji.

Przedstawiciele Aldesy dyżurować będą od godz. 11.00 do 18.00. W punkcie będzie można także pobrać folder informacyjny. Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekać będzie kącik dla dzieci oraz drobne upominki. Serdecznie zapraszamy!

plakat1.jpg

Aldesa na Jarmarku świętojańskim w Goleniowie

Podczas tegorocznego Jarmarku świętojańskiego w Goleniowie czynny będzie punkt informacyjny firmy Aldesa. W sobotę, 20 czerwca, przedstawiciele Wykonawcy linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław będą udzielać informacji dotyczących obecnego etapu inwestycji. Uczestnicy jarmarku będą mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a dzieci będą mogły wziąć udział w przygotowanych dla nich animacjach. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

http://www.gdk.goleniow.pl/aktualnosci/informacje-z-gdk/1601-jarmark-swietojanski-20-21-czerwca

Siedem lat temu zgasło miasto.

Awaria sieci przesyłowej w 2008 roku była jednym z powodów podjęcia decyzji o budowie nowego połączenia elektroenergetycznego 220 kV Glinki-Recław. Skutkiem blackoutu była długookresowa przerwa w dostawie prądu w północnej część województwa zachodniopomorskiego, w tym całej aglomeracji szczecińskiej, o czym przypomniano ostatnio na lokalnych stronach Gazety Wyborczej.

Siedem lat temu zgasło miasto. Awaria energetyczna sparaliżowała Szczecin

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców sołectwa Koniewo

Zgodnie z zapowiedzią 17 lutego 2015 na zaproszenie sołtysa Koniewa, p. Krzysztofa Czacha, miało miejsce spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy Aldesa, wykonawcy budowy linii 220 kV Glinki – Recław. Spotkanie miało na celu przekazanie aktualnych informacji na temat inwestycji. Ze strony wykonawcy wzięli w nim udział Bogumił Augustyniak, Dyrektor projektu, Tomasz Stempowski – administrujący inwestycją oraz Władysław Górka – rzeczoznawca majątkowy. Przeprowadzone rozmowy stanowią podstawę dalszej komunikacji związanej z formalno-prawnymi aspektami realizacji inwestycji.

Spotkanie w Koniewie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Koniewo na spotkanie w sprawie służebności przesyłu związanej z projektem „Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki-Reclaw”.

Na spotkaniu, prowadzonym przez p. sołtysa, Krzysztofa Czecha, obecni będę przedstawiciele Wykonawcy, firmy Aldesa. Uczestnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące inwestycji, planowanego harmonogramu, kwestii środowiskowych i formalno-prawnych.

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2015 r, o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Koniewie. Jest ono pierwszym z cyklu spotkań w sołectwach prowadzonych w ramach komunikacji projektu. Informacje o kolejnych spotkaniach będą przekazywane na bieżąco na stronie www inwestycji.

Aktualny status inwestycji

Wraz z nowym rokiem kontynuowane są prace formalno-prawne związane z planowaną budową linii przesyłowej 220 kV na trasie Glinki – Recław. Prowadzone obecnie działania obejmują uzyskanie koniecznych decyzji i pozwoleń. Do tej pory w gminach Stepnica i Wolin odbyły się dyskusje publiczne nad projektami mpzp dla terenów pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV. W projekcie mpzm dla gminy Stepnica uwzględnione zostały wniesione do niego uwagi. Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, zamieszczonym m.in. w Gazecie Goleniowskiej. skorygowany projekt będzie wyłożony do dyskusji publicznej od dnia 26 stycznia 2015 r. Wykonawca przedłożył także do akceptacji RDOŚ w Szczecinie raport oddziaływania na środowisko wraz z wnioskiem o wydanie Decyzji o Uwarunkowaniach środowiskowych Realizacji Inwestycji "Budowa linii 220 kV Glinki – Recław".

Pomimo niewielkich przesunięć czasowych Aldesa Nowa Energia zakłada dalszą realizację inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończenie etapu przygotowawczego planowane jest na wrzesień 2015 r. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę ruszą pierwsze prace budowlane. Zakończenie działań budowlano-montażowych oraz pozwolenie na użytkowanie linii planowane jest na październik 2017 r., zaś zakończenie testu eksploatacyjnego, zakończenie działań formalno-prawnych i odbiór końcowy linii elektroenergetycznej Glinki – Recław będą miały miejsce w październiku 2018 r.

O prądzie prawie wszystko

Ponad 250 dzieci z klas IV-VI wzięło udział w lekcjach na temat bezpieczeństwa i zastosowania energii elektrycznej, które odbyły się w szkołach podstawowych na terenie gmin Stepnica, Wolin i Goleniów. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z różnymi sposobami pozyskiwania energii i z zaangażowaniem opowiadali o jej znaczeniu w ich codziennym życiu. Z dużym zainteresowaniem oglądali, jak wyglądają od środka kable przewodzące prąd i wykazali się znakomitą wiedzą podczas rozwiązywania krzyżówki dotyczącej energii elektrycznej. Jednak największą radość podczas zajęć przyniosło zadanie praktyczne – samodzielne zbudowanie prostego obwodu eklektycznego. Las świecących się żaróweczek i uśmiechy na buziach potwierdziły, że zorganizowane lekcje prócz wiedzy– przyniosły dzieciom także dużą dawkę dobrej energii.

Relacja z wyjazdu studyjnego

25 listopada odbył się wyjazd studyjny dla mieszkańców gminy Stepnica dotyczący oddziaływania linii elektroenergetycznej. Uczestnikom spotkania przestawiono założenia dotyczące budowy linii 220 kV Glinki-Recław, można było także zobaczyć istniejącą na terenie gminy Kobylanka podobną infrastrukturę oraz porozmawiać z wójtem gminy, Andrzejem Kaszubskim o korzyściach wynikających z istnienia linii. Podczas wyjazdu przeprowadzono pomiar pola elektromagnetycznego dla linii 220 kV, można było także porozmawiać z ekspertami na temat uwarunkowań budowy i bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej dla środowiska.

Zajęcia edukacyjnie dla dzieci w gminach Wolin, Stepnica i Goleniów

Skąd się bierze prąd w kontakcie? Czy jest bezpieczny? Do czego jest potrzebny i jak wyglądałby nasz dzień, gdyby go zabrakło? Odpowiedzi na te i inne pytania przyniosą zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas IV-VI. Będą się one odbywały od 25 do 27 listopada w wybranych szkołach w gminach Wolin, Stepnica i Goleniów.

Zajęcia dla dzieci poszerzające wiedzę o energii elektrycznej, jej bezpieczeństwie i zastosowaniu są częścią planu komunikacyjnego skierowanego do mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki-Recław. Organizatorem lekcji jest firma Aldesa Nowa Energia, wykonawca inwestycji.

"- Chcielibyśmy szerzej i w ciekawy sposób zapoznać dzieci z najbliższym im rodzajem energii, z którymi mają do czynienia na co dzień, mówi Bogumił Augustyniak, Dyrektor projektu. - Być może wyrosną z nich przyszli inżynierowie, ale przede wszystkim chcielibyśmy, aby stali się świadomymi odbiorcami energii elektrycznej. "

W ramach zajęć uczestnicy będą m.in. samodzielnie budowali obwody elektryczne oraz wezmą udział w quizie podsumowującym przekazane informacje. Lekcje, przeznaczone dla uczniów klas IV-VI,  mają na celu w przystępny i ciekawy sposób przekazać dzieciom wiedzę techniczną. Przygotowany materiał uwzględnia też założenia programowe z języka polskiego, matematyki i przyrody.

Wyjazd studyjny dla mieszkańców gminy Stepnica

Zapraszamy mieszkańców gminy Stepnica do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym dotyczącym oddziaływania linii elektroenergetycznych. Wyjazd odbędzie się 25 listopada br. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada mailowo na adres: agnieszka.lubaska@aldesa.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 812 13 66.

Pobierz harmonogram (pdf)

Materiały informacyjne dostępne w gminach

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędach Miasta i Gminy w Stepnicy, Goleniowie i Wolinie, w oznakowanych punktach dostępne są foldery informacyjne dotyczące inwestycji. Zachęcamy do korzystania z ww. materiałów.

Nowa Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw weszła w życie

5 września 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001101

Aldesa Nowa Energia na Dniach Stepnicy

W ostatni weekend, 12 i 13 lipca, w miejscowości Stepnica odbyło się coroczne święto miasta i gminy. W sobotę, 12 lipca, gościła na nim również firma Aldesa – wykonawca inwestycji „Budowa linii 220 kV Glinki – Recław”. W punkcie informacyjnym uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi inwestycji, pozyskania wiedzy na jej temat i zadawania nurtujących ich pytań. Na wszystkie pytania odpowiadali przedstawiciele firmy, w tym dyrektor projektu – Pan Bogumił Augustyniak. Na stoisku oprócz konsultacji odbywał się także konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży pt. „Skąd się bierze prąd?”. Autorzy  najciekawszych prac otrzymali upominki w postaci gier i zabaw edukacyjnych, przyborów szkolnych i plastycznych oraz gadżetów m.in. zwiększających bezpieczeństwo na drodze opasek odblaskowych. Uroczyste wręczenie nagród dla dzieci na scenie zakończyło sobotnie spotkanie z mieszkańcami. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, uczestnictwo, dobrą zabawę i odwiedzenie naszego stoiska. Zapraszamy do dalszego kontaktu.

Punkt informacyjny podczas Dni Stepnicy

Uczestnicy odbywających się tegorocznych Dni Stepnicy będą mieli możliwość odwiedzenia punktu informacyjnego firmy Aldesa, w którym  uzyskają materiały i informacje dotyczące budowy linii 220 kV Glinki - Recław. Punkt będzie czynny 12 lipca w godzinach od 12.30 do 18.00. Serdecznie zapraszamy!

Punkt informacyjny podczas Jarmarku świętojańskiego w Goleniowie

Podczas odbywającego się 28 czerwca 2014 Jarmarku świętojańskiego w Goleniowie czynny będzie punkt informacyjny firmy Aldesa. Dostępne w nim będą materiały i informacje dotyczące budowy linii 220 kV Glinki - Recław. Punkt będzie czynny w godzinach od 13.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy!

Punkt informacyjny podczas Dni Wolina

Uczestnicy odbywających się 21 czerwca 2014 Dni Wolina będą mieli możliwość odwiedzenia punktu informacyjnego firmy Aldesa, w którym  uzyskają materiały i informacje dotyczące budowy linii 220 kV Glinki - Recław. Punkt będzie czynny w godzinach od 10.00 do 20.00. Serdecznie zapraszamy!

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców gminy Police i miasta Szczecina

12 czerwca 2014 w Policach oraz w Szczecinie odbyły się spotkania informacyjne dotyczące wymiany przewodu na trasie linii elektroenergetycznej. Planowane prace są częścią budowy linii 220 kV łączącej Glinki i Recław. W spotkaniach, obok przedstawicieli wykonawcy, firmy Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o., uczestniczył dr hab. inż. Michał Zeńczak, ekspert ds. oddziaływania linii elektroenergetycznych na środowisko. Bogumił Augustyniak, dyrektor projektu, zaprezentował zebranym plan prac na istniejącym już odcinku oraz harmonogram budowy nowej linii, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Uczestnicy spotkania mogli także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji. Ich zainteresowanie skupiło się w głównej mierze na kwestiach związanych bezpośrednio z charakterem planowanych prac oraz na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem nowej linii. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w zakładce FAQ na stronie inwestycji. Dodatkowo w Urzędzie Miasta i Gminy Police oraz w Urzędzie Miasta Szczecina dostępny jest folder informacyjny nt. projektowanej linii. Wykonawca zachęcił uczestników do aktywnego zadawania pytań również drogą mailową pod adresem info@glinki-reclaw.pl.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Police i miasta Szczecin

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 220 kV GLINKI – RECŁAW

W związku z planowaną wymiana przewodu na istniejącej linii elektroenergetycznej, będącej częścią przygotowywanej budowy linii 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji, zaprasza mieszkańców Szczecina i Polic na spotkania informacyjne dotyczące projektu. Planowana linia Glinki – Recław jest inwestycją celu publicznego, a jej inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spotkania odbędą się:

Police: 12 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Stefana Batorego 3.

Szczecin, 12 czerwca 2014 (czwartek) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta, ul. Armii Krajowej 1, sala sesyjna.

Całościowa planowana inwestycja polega na budowie ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220 kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki-Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Ostateczny jej przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych.

Podczas spotkania informacyjnego zaprezentowany zostanie plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Podczas drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów.

Przewidywany czas trwania spotkania – 1-2 h

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Wolina

14 maja 2014 w budynku Dworku miejskiego Urzędu Miasta i Gminy Wolin odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. Bogumił Augustyniak, dyrektor projektu z ramienia wykonawcy, zaprezentował zebranym plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Dr hab. inż. Michał Zeńczak mówił o infrastrukturze elektroenergetycznej i jej oddziaływaniu na środowisko. W spotkaniu uczestniczył także ornitolog, Piotr Siuda. Zainteresowanie uczestników skupiło się w głównej mierze na kwestiach technicznych związanych z budową linii, jej możliwościach przesyłowych oraz na zagadnieniach dotyczącymi kwestii formalnoprawnych. Wykonawca zaprezentował obecnym plan komunikacji z lokalną społecznością, zaprosił uczestników do aktywnego udziału w planowaniu inwestycji oraz wskazał najdogodniejsze kanały komunikacji w tym drogę mailową. Adres kontaktowy projektu to info@glinki-reclaw.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć też w zakładce FAQ na stronie inwestycji. Dodatkowo w urzędzie gminy dostępny jest folder informacyjny nt. projektowanej linii.

Linia 220 kV Glinki – Recław. Informacja prasowa

Trwają prace przygotowawcze związane z planowaną budową linii przesyłowej 220 kV na trasie Glinki – Recław. Inwestycja realizowana na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ma na celu zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej dla województwa zachodniopomorskiego oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Wykonawcą projektu jest firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Budowa nowego połączenia elektroenergetycznego została zalecona na podstawie badań i raportu przygotowanego dla Wojewody Zachodniopomorskiego po awarii sieci przesyłowej w 2008 r. Jej skutkiem była długookresowa przerwa w dostawie prądu w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w tym całej aglomeracji szczecińskiej. Ponadto na Pomorzu w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W związku z powyższym, 21 stycznia br. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego. Obejmuje ona budowę stacji elektroenergetycznych i linii przesyłowych najwyższych napięć we wspomnianym regionie. Podpisy pod listem złożyli Wojewoda oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.

– Budowa nowej linii przesyłowej 220 kV Glinki – Recław wpłynie na redukcję obciążenia sieci oraz zwiększy możliwość dystrybucji mocy z elektrowni Dolna Odra. Tym samym zabezpieczy dostawy prądu dla odbiorców indywidualnych oraz firm – mówi Bogumił Augustyniak, Dyrektor Projektu z Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Jest to tym bardziej istotne, że przeprowadzone w 2008 r. badania wykazały występowanie licznych przeciążeń na istniejącej sieci 110 kV – dodaje Bogumił Augustyniak.

Planowana inwestycja dotyczy budowy ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część planowanego połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220 kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220 kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki – Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Jej ostateczny przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych.

Trwające obecnie prace obejmują skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, uzyskanie koniecznych decyzji i pozwoleń oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. W spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych gmin uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz niezależni eksperci. Zainteresowane osoby mogą podzielić się swoimi obawami czy wątpliwościami oraz uzyskać merytoryczną odpowiedź na zadane pytania. Uruchomiona została także strona internetowa inwestycji www.glinki-reclaw.pl oraz skrzynka kontaktowa info@glinki-reclaw.pl. Ponadto w regionie dystrybuowane są foldery informacyjne dotyczące budowy linii 220 kV Glinki – Recław.

Przedstawiciele terenowi Wykonawcy przeprowadzą indywidualne spotkania, w trakcie których będą starali się uzyskać zgodę na poprowadzenie linii nad określonymi działkami. Po uzyskaniu porozumienia z właścicielami gruntów zostaną zawarte umowy cywilne. Będą również podpisywane notarialne potwierdzenia służebności przesyłu. Właściciel działki otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest w oparciu o wycenę gruntu, sporządzoną na podstawie operatu szacunkowego. Wpływ na jego wysokość ma dotychczasowa wartość i przeznaczenie działki, straty w użytkach poniesione m.in. w wyniku prac budowlanych oraz spadek wartości gruntu.

Powstanie nowej linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław – obok zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej dla województwa zachodniopomorskiego, będzie oznaczało dodatkowe korzyści dla lokalnej społeczności. Należy do nich m.in. stały podatek od nieruchomości wpływający do budżetów gmin. Poprawi się także energetyczne bezpieczeństwo regionu, a lepsza sytuacja w tym zakresie może być zachętą dla potencjalnych inwestorów.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Wolin

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji, zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Planowana linia jest inwestycją celu publicznego, a jej inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spotkanie odbędzie się 14 maja 2014 (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolinie, w budynku Dworku miejskiego, ul. Zamkowa 23.

Planowana inwestycja polega na budowie ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki-Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Ostateczny jej przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych.

Podczas spotkania informacyjnego zaprezentowany zostanie plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Podczas drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów.

Przewidywany czas trwania spotkania – 1-2 h

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Stepnicy

28 kwietnia 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. W spotkaniu obok przedstawicieli wykonawcy, firmy Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o., udział wzięli eksperci – dr hab. inż. Michał Zeńczak oraz ornitolog, Piotr Siuda.

Pierwsza część spotkania poświęcona była prezentacji inwestycji. Przedstawiona została proponowana trasa przebiegu linii, harmonogram budowy oraz obecny etap realizacji. Dr hab. inż. Michał Zeńczak mówił o infrastrukturze elektroenergetycznej i jej oddziaływaniu na środowisko.

Podczas spotkania odbyła się także sesja pytań i odpowiedzi. Zainteresowanie uczestników skupiło się w głównej mierze na zagadnieniach związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi i technicznymi oraz na kwestiach związanych z zabezpieczeniem dostaw energii elektrycznej na terenie gminy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w zakładce FAQ na stronie inwestycji. Dodatkowo w urzędzie gminy dostępny jest folder informacyjny nt. projektowanej linii. Wykonawca zaprosił uczestników do aktywnego udziału w planowaniu inwestycji oraz zadawania pytań również drogą mailową pod adresem info@glinki-reclaw.pl.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dla mieszkańców Goleniowa

22 kwietnia 2014 w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław. W spotkaniu obok przedstawicieli wykonawcy, firmy Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o., udział wzięli eksperci – dr hab. inż. Michał Zeńczak oraz ornitolog, Wojciech Mrugowski. Bogumił Augustyniak, dyrektor projektu, zaprezentował zebranym plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Dr hab. inż. Michał Zeńczak mówił o infrastrukturze elektroenergetycznej i jej oddziaływaniu na środowisko. Podczas spotkania odbyła się także sesja pytań i odpowiedzi. Zainteresowanie uczestników skupiło się w głównej mierze na kwestiach formalnoprawnych związanych z inwestycją oraz na zagadnieniach związanych z jej bezpieczeństwem. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć w zakładce FAQ na stronie inwestycji. Dodatkowo w urzędzie gminy dostępny jest folder informacyjny nt. projektowanej linii. Wykonawca zaprosił uczestników do aktywnego udziału w planowaniu inwestycji oraz zadawania pytań również drogą mailową pod adresem info@glinki-reclaw.pl.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Stepnicy

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji, zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Planowana linia jest inwestycją celu publicznego, a jej inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2014 (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, sala teatralna.

Planowana inwestycja polega na budowie ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki-Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Ostateczny jej przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych.

Podczas spotkania informacyjnego zaprezentowany zostanie plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Podczas drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów.

Przewidywany czas trwania spotkania – 1-2 h

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Goleniowa

W związku z planowaną budową linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji, zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. Planowana linia jest inwestycją celu publicznego, a jej inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2014 (wtorek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów, plac Lotników 1.

Planowana inwestycja polega na budowie ok. 33,6 km nowoczesnej linii elektroenergetycznej 220 kV. Projektowana trasa będzie przebiegać przez tereny powiatów: kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego i miasta Szczecin. Część połączenia będzie wykorzystywać już istniejącą, jednotorową linię 220kV. Na terenie gmin Goleniów, Stepnica oraz Wolin zostanie wybudowana nowa, jednotorowa linia 220kV. Proponowana trasa linii 220 kV Glinki-Recław została wyznaczona w sposób omijający tereny zurbanizowane. Ostateczny jej przebieg będzie uzależniony od czynników społecznych, środowiskowych i technicznych.

Podczas spotkania informacyjnego zaprezentowany zostanie plan i harmonogram budowy, jej uwarunkowania oraz obecny etap realizacji. Podczas drugiej części organizator przewiduje sesję pytań i odpowiedzi z udziałem ekspertów.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

Współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego w województwie zachodniopomorskim

21 stycznia 2014 r. PSE oraz wojewoda zachodniopomorski i marszałek województwa zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Priorytetowe zadanie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, czyli zapewnienie dostaw energii elektrycznej w całym kraju, jest realizowane poprzez utrzymanie i rozwijanie sieci najwyższych napięć – 220 kV i 400 kV oraz stacji elektroenergetycznych. Stworzenie odpowiednich warunków do efektywnego i niezawodnego przesyłania energii elektrycznej oraz dostarczania jej do odbiorców to jeden z czynników determinujących rozwój gospodarczy kraju. Dlatego PSE, jako operator systemu przesyłowego, realizuje obecnie program inwestycyjny na niespotykaną dotąd skalę. Istotną jego częścią są projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sieciowej w północno-zachodniej Polsce.

Przedmiotem podpisanego 21 stycznia 2014 r. w Szczecinie listu intencyjnego jest określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy wojewodą zachodniopomorskim, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawicielami powiatów i gmin a PSE w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Mając na względzie znaczenie inwestycji sieciowych dla dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, sygnatariusze listu intencyjnego deklarują wsparcie procesu budowy oraz rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie. 

W liście intencyjnym wskazano następujące projekty, które byłyby objęte programem wsparcia:

 1. Rozbudowa stacji 220 kV / 110 kV Glinki.
 2. Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki. 
 3. Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV.
 4. Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki.
 5. Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn – Police w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy.
 6. Rozbudowa i modernizacja stacji 220 kV / 400 kV Krajnik.
 7. Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik.
 8. Budowa linii 220 kV Glinki – Recław.
 9. Rozbudowa stacji Recław o rozdzielnię 220 kV.
 10. Uruchomienie na napięciu 220 kV linii relacji Morzyczyn – Recław. 
 11. Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Krajnik – Vierraden.

Rozbudowa i modernizacja elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego jest konieczna dla zapewnienia poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tym regionie. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

Dnia 8 stycznia 2014 r. burmistrz gminy Wolin wydał zawiadomienie o:

a) przystąpieniu do sporządzenia MPZP gminy Wolin pod przebieg linii 220 kV Glinki – Recław, opracowywanego w oparciu o uchwałę XLIX/591/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r.

b) przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy odziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie miejscowego planu.

Wnioski lub uwagi do tych działań mogą być składane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450).

Energetyka w upale