Energetyka w Polsce do 2040 roku

Energetyka w Polsce do 2040 roku

Nowa polityka dotycząca energetyki w Polsce aż do roku 2040 zawiera trzy główne filary: transformację, dobrej jakości powietrze, zeroemisyjny system energetyczny. Takie informacje można zobaczyć na stronie Centrum Informacyjnego Rządu w Polsce. Oznacza to ogromną inwestycję w odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika. Już w 2030 roku zużycie energii pochodzenia odnawialnego ma wynosić minimalnie 23 procent. Polska chce już w roku 2033 uruchomić pierwszy blok elektrowni jądrowej.

Źródła odnawialne energii są związane z transformacją całej gospodarki w Polsce. Modernizacja ta będzie obejmowała wszystkie możliwe zmiany dotyczące wykorzystania niskoemisyjnej energii: wszystkiego co podłącza się i wykorzystuje prąd. To tylko ułamek zmian, jakie niebawem będą wprowadzane.

Co dalej z polską energetyką jądrową?

Porozumienie paryskie

Cała modernizacja w kraju ma odbywać się w sposób sprawiedliwy – jak narzuca Porozumienie paryskie zawarte w 2015 roku, podczas 21 konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie COP21 – czyli zmian klimatu. Polityka energetyczna w Polsce również na podstawie tego porozumienia musi wprowadzić te zmiany, ponieważ mają się one dziać we wszystkich krajach członkowskich.

Szczegółowe plany rozwoju polskiej gospodarki dotyczą rozwijania regionów węglowych, rozbudowy sieci energii elektrycznej z wykorzystaniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych, modernizacji sieci gazu ziemnego, ropy naftowej, paliw ciekłych. Przede wszystkim duże zmiany mają nastąpić wraz z wdrożeniem morskiej energetyki wiatrowej oraz utworzenia elektrowni jądrowej.

Zmiany szykują się duże ale też potrzebne. Fotowoltaika, wykorzystanie wiatru i słońca to tylko ułamek tego, co można zrobić wykorzystując badania naukowe. Naukowcy pracują również nad wykorzystaniem cienia do produkcji prądu. Plany na 20 lat mogą przynieść bardzo dużo miejsc pracy dla osób wykształconych technicznie.