Czym jest historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi?

eko

Faktem jest, że nie każdy teren jednakowo nadaje się pod zabudowę. Zwłaszcza w granicach dużych miast często pojawiającym się problemem jest duże zanieczyszczenie. W regionach przemysłowych niejednoczenie możemy spotkać się nawet z zanieczyszczeniem silnie szkodliwymi metalami ciężkimi, takimi jak cynk, ołów, czy kadm.

Pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w 2014 r. W myśl ustawy „historyczne” oznacza powstałe przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynikające z działalności, która zakończyła się przed tą datą. Może być także efektem zdarzenia lub emisji, od którego upłynęło minimum 30 lat. Skażenie można stwierdzić na podstawie wyników z akredytowanego laboratorium.

Właściciel lub władający danym gruntem, w przypadku wykrycia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi zobowiązany jest do jego zgłoszenia do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który na podstawie przedstawionej dokumentacji ustala plan remediacji, w którym określa między innymi teren na którym należy ją przeprowadzić, sposób jej prowadzenia, a także wyznacza ramy czasowe jej prowadzenia. Dlatego przed zakupem działki warto zlecić akredytowanemu laboratorium badania gleby, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Przepisy mogą sprawiać wrażenie utrudniających życie, jednak w rzeczywistości pozwalają dbać o zdrowie ludzi. W oparciu o nie możemy domagać się na przykład od dewelopera, by teren na którym zamierzamy zamieszkać był czysty i nie stwarzał zagrożenia dla naszego zdrowia. Nawet gdyby opisane przepisy nie istniały, warto zadbać o czyste środowisko we własnym zakresie i przeprowadzić remediację na własną rękę. Wszach chodzi tu o zdrowie.

Warto zaznaczyć, że dzisiaj również wiele osób wybiera domy energooszczędne, które skutecznie coraz bardziej wypierają wcześniejsze budownictwo. Zobacz, jakie są wady i zalety zielonego domu na poradybudowlane.pl.