Dwie energie z natury – siła wiatru i wody

Świat, który znamy, który współtworzymy, zmienia ziemię. Od czasów rewolucji przemysłowej nasza planeta jest sukcesywnie niszczona przez „nową ideę ludzkości”. Dlaczego? Przemysł, fabryki, mnogość samochodów, kopalne źródła energii, konsumpcjonizm – to konsekwencje, które stają się przyczynami.

I co teraz?

Dziś, pod koniec drugiej dekady XX wieku, nie mamy wyjścia, musimy zacząć chronić środowisko, aby bronić siebie. W Portugalii energia odnawialna pokrywa 103% zużycia energii w całym kraju. W Szwajcarii wydaje się ciężkie pieniądze, by zrównoważyć działania wydobywcze węgla sprzed lat. W efekcie problemem był nawet kurs wymiany chf. Wymuszone ochroną środowiska działania są dziś naturalne. Ale czy jest to także sposób na oszczędzanie?

Energia wiatrowa

Jak oszczędzać poprzez wiatr? Energia ta opiera się na działaniu przepływu mas powietrza. Używamy ich, aby wprawić w ruch łopaty wirnika wiatraków. To z kolei pozwala gromadzić i wykorzystywać powstałą w ten sposób energię. To naprawdę skuteczne, a zarazem trwałe, gdyż korzystamy tu ze zjawiska, które będzie występowało na ziemi cały czas. Wiatru musi być jednak na tyle dużo, byśmy mogli zrównoważyć koszty wybudowania wiatraków. Dlatego tego rodzaju energia nie jest możliwa wszędzie, np. nie sprawdzi się w Szwajcarii.

Dlaczego warto pracować w branży wiatrowej?

Moc wody!

Jednak wszędzie tam, gdzie duża ilość gór – tak jak w szwajcarskim krajobrazie – wpływa na pojawienie się szybkich i wartkich rzek, tam można odzyskiwać energię z ich przepływu. Aby osiągnąć dobry rezultat i wyprodukować energię, należy wykorzystać naturę. Jak zatem buduje się elektrownie wodne? Wszystko zależy od sposobu. Niektóre sytuacje wymagają użycia ruchu bezpośredniego wody (np. młyny wodne), inne pośredniego wielkie elektrownie wodne. Wszystko zależy od tego czym na danym obszarze dysponujemy i jaka jest charakterystyka klimatyczna.
Postawmy na energię odnawialną
Szukając oszczędności i ekologii, nie można nie pomyśleć o naturze. Daje ona nam idealne warunki do stworzenia świata bardziej jej i nam przyjaznego. Potrzeba niewiele.