Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Przebieg linii

Zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego (Uchwała nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 19 października 2010 r.) proponowana trasa linii przebiegać będzie przez obszary należące do:    

  • województwa: zachodniopomorskiego
  • powiatów: szczecińskiego, polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego
  • gmin: Szczecin, Police, Goleniów, Stepnica, Wolin 

Ostateczny przebieg linii może różnić się od zakładanego w wyniku zastosowania wariantowania i korekt trasy wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych, środowiskowych lub technicznych. 

Łączna długość linii wyniesie ok. 47,1 km (w tym długość linii istniejącej 15,3 km, długość linii projektowanej 31,8 km).