Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV
Glinki – Recław

Podmioty odpowiedzialne

Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: sekretariat@pse.pl 
tel. +48 22 242 26 00 

Inżynier Kontraktu

PSE Inwestycje S.A.
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel. +48 22 321 31 01

Generalny Wykonawca

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
e-mail: glinki.reclaw@aldesa.pl 
tel. +48 22 570 44 65